Afhængigt af formålet med opholdet, tilbyder vi dig vurdering og genoptræning i form af ergo- eller fysioterapi. Genoptræningen er en integreret del af opholdet. Forløbet hos os består som regel af:

  • En individuel plan, som bliver udarbejdet i samarbejde med dig og evt. pårørende og på baggrund af samtaler og undersøgelser af dine funktioner.

  • Daglig træning med sygeplejefagligt personale i forbindelse med hverdagsaktiviteter.

  • Selvtræning ud fra hverdagsøvelser, der er aftalt mellem dig og ergo- og fysioterapeut.

Møder og samtaler
Målsætningsmøde:
Sammen med dig sætter vi i begyndelsen af dit ophold nogle konkrete mål for rehabiliteringen. Til dette møde deltager plejepersonale, ergo- og fysioterapeut samt gerne en pårørende.

Statusmøde:
Til statusmødet revurderer vi dit forløb og din plan sammen med dig, og vi aftaler længden af dit rehabiliteringsforløb. Til mødet deltager plejepersonale, ergo- og fysioterapeut samt gerne en pårørende.

Hjemmebesøg, hvis der er et behov:
Her besøger ergo- og fysioterapeuten dig i dit hjem sammen med en visitator fra Furesø Kommune og gerne en pårørende. Besøget kan bruges til at vurdere hvilke behov, der er for hjælp i form af evt. hjælpemidler og/eller hjemmeplejebesøg. Vi vurderer også sammen med dig, om du bør søge en mere egnet bolig.

Stue På Rehabiliteringscenteret
Stue på rehabiliteringscentret
Træningsrum Rehabiliteringscenteret
Træningsrum
Rehabiliteringscenteret Haven Udenfor

Kontakt

Rehabiliteringscenteret

Furesø Kommunes Rehabiliteringscenter

Paltholmterrasserne 35-38

3520 Farum.

72356615

rehabilitering@furesoe.dk

 

 

Del: