Forløbet tager udgangspunkt i dine behov, ønsker og ressourcer. I starten af dit ophold sætter du, sammen med dit team, nogle konkrete mål, og vi udarbejder sammen en overordnet plan for, hvordan du kan nå dine mål i rehabiliteringsforløbet.

Rehabiliteringsforløbet består som regel af:

  • Undersøgelse ved ergo- og/eller fysioterapeut som hovedregel sker første undersøgelse 1. hverdag efter ankomst til Rehabiliteringscentret
  • Udarbejdelse af individuel plan sker i samarbejde med dig, evt. dine pårørende samt det tværfaglige team omkring dig
  • Rehabiliteringen tilrettelægges efter konkret og individuel undersøgelse ved ergoterapeut, fysioterapeut og sygeplejefagligt personale
  • Daglig træning med sygeplejefagligt personale i forbindelse med hverdagsaktiviteter som f. eks personlig hygiejne, gå tur til og fra spisestuen
  • Selvtræning ud fra hverdagsøvelser, der er aftalt mellem dig og ergoterapeuten eller fysioterapeuten
  • Statusmøde eller hjemmebesøg med deltagelse af dig, visitator, sygeplejefagligt personale, ergo- og fysioterapeut og evt. dine pårørende
  • Ved udskrivelsen vurderer vi behov for ambulant træning i Furesø Kommunes Genoptræningscenter og/eller i dit hjem og behov for hjemmepleje og hjemmesygepleje.

Kontakt

Rehabiliteringscenteret

Furesø Kommunes Rehabiliteringscenter

Paltholmterrasserne 35-38

3520 Farum.

72356615

 

Leder Tina Petersen

Mail tjp@furesoe.dk

72356601.

Del: