Vores vigtigste opgave er at skræddersy den bedste rehabiliteringsløsning til dig. Vi vil i fællesskab med dig (og eventuelt dine pårørende) og andre i kommunen, arbejde tværfagligt, for at udføre og opnå den bedste rehabiliteringsproces for dig, så du kan vende hjem til din nuværende bolig og være så uafhængig af hjælp om muligt.

Rehabiliteringscenteret Udefra

Dit ophold

Det er individuelt hvor længe et ophold varer, men som hovedregel er du her mindst i 1 uge og højst i 8 uger.

Vores værdier

Vores personalegruppe består blandt andre af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Vi arbejder tværfagligt og er meget engagerede i vores arbejde med dig. Vi tilstræber os at opnå den bedst mulige kvalitet for dig i dit rehabiliteringsforløb. Samtidig er det vigtigt for os at være omsorgsfulde i vores tilgang til dig og forløbet.

 • Personale

  Fast tilknyttet læge

  Furesø Kommunes Rehabiliteringscenter har fastansat en læge, der i det daglige bidrager med den fornødne lægefaglige bistand til fx alvorligt syge borgere, borgere der netop er udskrevet fra hospital og hos borgere, hvor akut opstået sygdom eller komplikationer kræver hurtig lægefaglig bistand. Al lægefaglig behandling varetages af en den enkelte borgers egen praktiserende læge, som  rehabiliteringscenterets læge har et tæt samarbejde med.

  Sygeplejefagligt personale

  Varetager den sygeplejefaglige udredning og indsats i samarbejde med borgeren fx i relation til lægekontakt, medicinhåndtering, væske og ernæring. Desuden varetages daglig træning i hverdagsaktiviteter så som bad, personlig hygiejne, påklædning og mobilisering. Vi følger desuden løbende op på den enkelte borgers plan for forløbet på rehabiliteringscenteret i samarbejde med det terapeutfaglige personale.

  Ergoterapeuter

  Ergoterapeuterne varetager træning af almindelige daglige aktiviteter f.eks. vask og påklædning, forflytninger samt problemer i forbindelse med at tygge og synke mad og drikke. Den ergoterapeutiske behandling omfatter ligeledes kognitiv træning, vurdering af behov for hjælpemidler samt tilpasning af disse. Ydermere genoptræning i forbindelse med halvsidig lammelse eller brud f.eks. på hånd, arm og skulder.

  Fysioterapeuter

  Fysioterapeuterne varetager den fysiske funktionstræning f.eks. gangtræning, forflytninger, rejse-sætte-sig og trappegang. Desuden yder vi specifik genoptræning i form af bl.a. styrke-, balance-, udholdenheds- og ledbevægelighedstræning samt smertebehandling. I samarbejde med ergoterapeuterne og sygeplejefagligt personale vurderer vi behov for hjælpemidler og taler med visitationen om en bevilling af disse.

 • Faciliteter

  Sengestuer: Rehabiliteringscenteret har 36 sengepladser, hvoraf flere er to-sengs-stuer. Stuerne er møblerede og indeholder et thekøkken og et køleskab.

  Opholdsstuer: Borgerne kan i opholdsstuerne eksempelvis se TV eller deltage i aktiviteter som for eksempel banko.

  Spisestuer: Alle måltider foregår i spisestuerne og uden deltagelse af pårørende, da måltiderne er en del af borgernes daglige rehabilitering.

  Træningslokale: Træning, som ligger ud over de daglige aktiviteter, foregår i centeret træningslokale. Det gælder eksempelvis balance- og udholdenhedstræning.

Træningsrum Rehabiliteringscenteret (1)
Træningsrum
Medarbejderne på rehabiliteringscentret

Tilsyn

Som led i tilsynet med indsatsen over for ældre gennemfører Furesø Kommune uanmeldte tilsyn. Desuden gennemfører Styrelsen for Patientsikkerhed tilsyn…

Kontakt

Rehabiliteringscenteret

Furesø Kommunes Rehabiliteringscenter

Paltholmterrasserne 35-38

3520 Farum.

72356615

rehabilitering@furesoe.dk

 

 

Del: