• Rehabilitering

  På rehabiliteringscenteret arbejder vi ud fra sundhedsstyrelsens definition på rehabilitering og vi rehabiliterer hele døgnet. Rehabilitering indeholder både træning med terapeuter og medinddragelse i kendte daglige aktiviteter som bad, måltider, påklædning og forflytninger.

  Rehabilitering dækker over den samlede indsats, der skal til for at du kan leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Rehabilitering er dermed ikke kun understøttet af genoptræning med terapeuter men også i forbindelse med f.eks. personlig pleje og måltider.

  Læs mere om den rehabiliterende tilgang på sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor du kan finde link til WHO's definition på rehabilitering og øvrigt materiale omkring kommunal rehabilitering af ældre borgere.

  Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk

   

 • Forløbsmøder

  Målsætningsmøde

  Vi afholder målsætningsmøde 3-4 dage efter din ankomst til rehabiliteringscenteret. Her vil deltage en fys-/ergoterapeut og en sygeplejerske/SOSU-assistent. Dine pårørende kan evt. deltage. På målsætningsmødet afklarer vi hvordan vi sammen kan understøtte din rehabilitering. Udviklingen i dit forløb vil være påvirket af din deltagelse i egen rehabilitering.

  For at rehabilitering kan opnås kræves der medinddragelse fra dig under dit ophold. Din deltagelse i daglige aktiviteter og din motivation for genoptræning vil have stor indflydelse på effekten af dit ophold.

  Vi hjælper med vejledning til træningsøvelser og deltagelse i daglige gøremål med udgangspunkt i dit funktionsniveau.

  Statusmøde

  Inden for de første to uger at dit rehabiliteringsophold, vil det blive vurderet om det er relevant med et statusmøde.

  Hensigten med et statusmøde er, at afklare din videre rehabilitering og evaluere på din proces under dit ophold.

  Afhængigt af din udvikling i rehabiliteringsprocessen og samlede situation, vil vi afklare hvorvidt din rehabilitering fortsat skal varetages på vores center eller om rehabilitering skal varetages i eget hjem blandt velkendte omgivelser.

  På statusmøderne deltager oftest en terapeut, sundhedspersonale, visitator, dig selv og gerne en pårørende. Primære formål med mødet, er at afklare hvad der skal ske når dit ophold ophører på rehabiliteringscenteret.

  På et statusmøde vil vi f.eks. afdække om din situation og mobilitet har ændret sig så markant, at der er behov for hjemmebesøg inden udskrivelse. I mange tilfælde vil statusmødet medvirke til at afklare om der evt. er behov for at søge ændrede boligforhold (f.eks. plejebolig) og i andre tilfælde kan udskrivelse ske uden forudgående statusmøde på rehabiliteringscenteret. Det vil ofte være i tilfælde hvo funktionsniveau og evt. plejebehov i hjemmet (hjemmepleje/sygepleje) er fuldt afdækket og belyst under opholdet, at udskrivelse sker administrativt. 

   

 • Indlæggelse under ophold

  Hvis der sker en forværring i dit helbred eller hvis en akut opstået tilstand kræver hospitalsindlæggelse, beholder du din plads på rehabiliteringscenteret i 48 timer. Overstiger indlæggelse 48 timer, vil du blive udskrevet fra rehabiliteringscenteret. Herefter vil det være visitationen, der bevilger et nyt ophold såfremt det giver mening ud fra din aktuelle situation.

   

 • Udskrivelse

  Uanset årsag til udskrivelse fra rehabiliteringscenteret, vil der være behov for hjælp til at rydde stuen efter et ophold.

  Indlægges du under dit ophold på rehabiliteringscenteret i mere end 48 timer, vil der være behov for hjælp fra dine pårørende til at pakke dine personlige ejendele. I tilfælde hvor pårørende ikke kan være behjælpelige med dette, vil personalet rydde din stue og opbevare dine ejendele i op til 1 uge.

  Den efterladte stue skal være ryddet senest kl 10 på udskrivningsdagen. Det vil være muligt at vente i opholdsstuen på rehabiliteringscenteret, hvis der er ventetid på transport.

  Det er borger og/eller pårørende der skal sikre transport fra rehabiliteringscenteret.

Stue På Rehabiliteringscenteret
Stue på rehabiliteringscentret
Træningsrum Rehabiliteringscenteret
Træningsrum
Rehabiliteringscenteret Haven Udenfor

Kontakt

Rehabiliteringscenteret

Furesø Kommunes Rehabiliteringscenter

Paltholmterrasserne 35-38

3520 Farum.

7235 6615

7235 6604

rehabilitering@furesoe.dk

 

 

Del: